TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Tầm nhìn – Sứ mạng
Tầm nhìn – Sứ mạng

– Cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, trực tiếp phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của của ngành Công thương nói riêng và  tỉnh Thanh Hóa,  khu vực Bắc Trung Bộ nói chung trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như trong tương lai lâu dài.

– Tham gia nghiên cứu khoa học trong mạng lưới các cơ sở nghiên cứu khoa học của khu vực Bắc Trung Bộ. Góp phần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa cũng như của khu vực Bắc Trung Bộ.

– Tạo ra điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng dân cư, con em nhân dân các dân tộc ở khu vực  có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục đại học của đất nước ngay tại địa phương mình.

Cơ sở Thanh Hóa – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị liên kết