ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức - đời sống
CƠ SỞ THANH HÓA
Mục tiêu – Chiến lược
Mục tiêu – Chiến lược

Xây dựng công nghệ quản lý hiện đại, triển khai các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Thúc đẩy kết nối phục vụ cộng đồng.

Cơ sở Thanh Hóa – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị liên kết