TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Mục tiêu – Chiến lược
Mục tiêu – Chiến lược

Cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Thanh Hóa duy trì mức độ về quy mô và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ và cơ sở vất chất để thực hiện Chiến lược phát triển Cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2021 và tầm nhìn đến năm 2030.

Cơ sở Thanh Hóa – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị liên kết