TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Lãnh đạo Cơ sở
Lãnh đạo Cơ sở

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ

 

TS. Nguyễn Thị Hà

Đơn vị liên kết