ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức - đời sống
CƠ SỞ THANH HÓA
Lãnh đạo Cơ sở
Lãnh đạo Cơ sở

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ

 

TS. Nguyễn Thị Hà

Đơn vị liên kết