ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức - đời sống
CƠ SỞ THANH HÓA
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành

Cơ sở đào tạo Thanh Hóa, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  được thành lập tháng 10/2008 trên cơ sở Trưởng Trung học Sư phạm Thanh Hóa, theo Công văn số  8034/BCT-TCCB ngày 10/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tiếp nhận trường Trung học Sư phạm Thanh Hóa để làm cơ sở đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển giao trường Trung học Sư phạm Thanh Hóa về Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh để làm cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung bộ.

Địa chỉ: P.Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.675.092 – Fax: 02373.675.350

Email: dhcn36@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết