ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức - đời sống
CƠ SỞ THANH HÓA
Phòng Giáo vụ
Phòng Giáo vụ

Điện thoại: (02373) 675.764

Phòng Giáo vụ được thành lập theo Quyết định số 1250/ĐHCN-TCHC ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Phòng được nhà trường giao chức năng, nhiệm vụ cơ bản là tổ chức, quản lí quá trình, chất lượng giáo dục, đào tạo; đảm bảo nội quy, nề nếp dạy – học.

Qua 14 năm hoạt động, Phòng luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, nhiều cá nhân CBNV của Phòng được tặng thưởng các danh hiệu thi đua của Bộ Công Thương và của Hiệu trưởng nhà trường.

Đơn vị liên kết