ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức - đời sống
CƠ SỞ THANH HÓA
Phòng Tổng hợp
Phòng Tổng hợp

Điện thoại:  (03273) 675.092

Là đơn vị có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở như công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác kế toán và thực hiện công tác chu – chi; công tác quản trị, quản lý cơ sở vật chất, điện nước, bảo vệ, tạp vụ và công tác quản lý thư viện.

Phòng Tổng hợp luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ cho các hoạt động của cơ sở, đặc biệt là các điều kiện đảm bảo cho dạy học; môi trường toàn cơ sở luôn “ Xanh – Sạch – Đẹp” và thân thiện với mọi người.

Đơn vị liên kết