ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức - đời sống
CƠ SỞ THANH HÓA
Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2024
24/04/2024

Sinh viên lưu ý:

  1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/04/2024 đến hết ngày 10/6/2024. (các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, sáng 7h-11h, chiều 13h30-16h).
  2.  Người nhận: cô Ca Sơn giáo vụ (Phòng A2.07)
  3. Các biểu mẫu liên quan

Phản ánh liên quan đến đào tạo sinh viên liên hệ qua email: dhcn36@iuh.edu.vn

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết