TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Thông báo nhận đơn xét TN cho SV hệ Tín chỉ đợt xét tháng 8/2020
26/05/2020

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SV HỆ TÍN CHỈ

Các em SV hệ tín chỉ vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường (CD17) nộp đơn xét TN tại phòng: A2.07

Hạn nộp đơn hết ngày 03/08/2020

 

 

Đơn vị liên kết