TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Thông báo V/v xét công nhận tốt nghiệp sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào tháng 10 năm 2019
28/08/2019

Sinh viên các lớp CDHO16AKSTH; CDCK16AKSTH; CDHO17AKSTH; CDCK17AKSTH; CDDI17ATH

Nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10.2019 trước ngày 28.10.2019

Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp: Tải tại đây

Tải về và Xem

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết