TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Thông báo Thi tốt và xét TN đợt tháng 12.2019
15/11/2019

THÔNG BÁO THI VÀ XÉT TN ĐỢT THÁNG 12.2019

Sinh viên các lớp CDHO16AKSTH; CDCK16AKSTH; CDHO17AKSTH; CDCK17AKSTH; CDDI17ATH;  NC8

Nộp đơn dự thi và xin xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12.2019 trước ngày 25.11.2019

Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp: Tải tại đây

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết