TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Lịch ôn tập ngoại ngữ cho các lớp cao đẳng k16_k17
15/06/2019

LỊCH ÔN TẬP NGOẠI NGỮ CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG K16_K17

Thời gian ôn tập từ: 06.07.2019 đến 08.09.2019

Ngày thi: 14.09.2019

Xem lịch học:

Tải về và Xem

Xem danh sách lớp học:

Tải về và Xem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết