TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Kế hoạch thi và xét công nhận TN đợt tháng 12.2018
27/11/2018
KẾ HOẠCH THI VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
THÁNG 12/2018
Áp dụng cho các khóa Cao đẳng nghề: NC6; NC7; NC8; NC9
Hệ tín chỉ: DH8; DH5TC; DH10VL; DH6TLT; CD15

1. Nhận đơn đăng ký dự thi, xét tốt nghiệp

HSSV nộp đơn tại phòng phòng A2.07 từ 10/11/2018 đến 11/12/2018

2. Thi tốt nghiệp
Ngày 15/12/2018 (Thứ 7)

Sáng: Môn Chính trị (Tự luận 120 phút)
Mốc thời gian thi môn Chính trị như sau:
      7h30′-7h45′: Đánh số báo danh, cho thí sinh vào phòng thi
7h45-7h55′: Phổ biến quy định về việc Tổ chức thi TN, phát giấy thi
7h55′-8h0′: Mở túi đề thi và phát đề cho thí sinh
8h0′            : Bắt đầu làm bài thi
10h0′           : Hết giờ làm bài
Chiều: Môn LT chuyên ngành (Tự luận 120 phút)
Mốc thời gian thi LT chuyên ngành như sau:
      13h30′-13h45′: Đánh số báo danh, cho thí sinh vào phòng thi
13h45-13h55′: Phổ biến quy định về việc Tổ chức thi TN, phát giấy thi
13h55′-14h0′: Mở túi đề thi và phát đề cho thí sinh
14h0′            : Bắt đầu làm bài thi
16h0′            : Hết giờ làm bài

Ngày 17/12/2018 (Thứ 2)

Sáng: Thi môn thực hành

3. Xét công nghận tốt nghiệp
Từ 31/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019 Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết