TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Phòng Tổng hợp
Phòng Tổng hợp

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hường
Điện thoại:  (03273) 675.092

Tổng số cán bộ, nhân viên: 35 người.

Là đơn vị có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở như công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác kế toán và thực hiện công tác chu – chi; công tác quản trị, quản lý cơ sở vật chất, điện nước, bảo vệ, tạp vụ và công tác quản lý thư viện.

Khuôn viên toàn cơ sở có diện tích 10,3 ha, trong đó 5,3 ha giai đoạn I đã được xây dựng hoàn chỉnh và đang khai thác gồm các khu nhà hành chính, khu học lý thuyết với 84 phòng học, khu nhà xưởng thực hành với 155 phòng, lượng HSSV trong cơ sở có thời điểm gần 8.000, ăn ở nội trú cso thời điểm gần 4.000,… Phòng Tổng hợp luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ cho các hoạt động của cơ sở, đặc biệt là các điều kiện đảm bảo cho dạy học; môi trường toàn cơ sở luôn “ Xanh – Sạch – Đẹp” và thân thiện với mọi người.

Tập thể CBNV phòng Tổng hợp – Cơ sở Thanh Hóa

Đơn vị liên kết