TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Phòng Giáo vụ và CTSV
Phòng Giáo vụ và CTSV

Trưởng Phòng: ThS. Lương Quang Cường
Điện thoại: (02373) 675.765

Phòng Giáo vụ và Công tác HSSV – Cơ sở Thanh Hóa, tiền thân là Phòng Giáo vụ, được thành lập theo Quyết định số 1250/ĐHCN-TCHC ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 2013, nhà trường sáp nhập Phòng Thanh tra Giáo dục – Cơ sở Thanh Hóa vào Phòng giáo vụ thành Phòng Giáo vụ & Công tác HSSV. Phòng được nhà trường giao chức năng, nhiệm vụ cơ bản là tổ chức, quản lí quá trình, chất lượng giáo dục, đào tạo; đảm bảo nội quy, nề nếp dạy – học; thực hiện công tác HSSV tại Cơ sở Thanh Hóa.

Các thế hệ lãnh đạo của Phòng gồm:

  • Th.S Lê Hồng Kỳ – Trưởng Phòng (từ năm 2008 đến 2013)
  • Th.S Lương Quangng Cường – Trưởng Phòng (từ năm 2013 đến nay)

Bộ máy tổ chức của Phòng hiện tại gồm Trưởng Phòng, một Phó Trưởng Phòng và 13 nhân viên. CBNV của Phòng có trình độ đào tạo từ đại học trở lên (5 thạc sỹ và 10 cử nhân).

Qua gần 9 năm hoạt động, Phòng luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, nhiều cá nhân CBNV của Phòng được tặng thưởng các danh hiệu thi đua của Bộ Công Thương và của Hiệu trưởng nhà trường.

Tập thể CBNV Phòng Giáo vụ và Công tác HSSV – Cơ sở Thanh Hóa

Đơn vị liên kết