TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Mục tiêu – Chiến lược
Mục tiêu – Chiến lược

– Trở thành Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tại tỉnh  Thanh Hóa vào năm 2017, đến năm  2020, trở thành cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa cấp, đa ngành về kỹ thuật công nghiệp theo hướng phù hợp thực tiễn, hiện đại và hội nhập quốc tế tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung bộ, gắn với vùng duyên hải Miền Trung và các tỉnh  Bắc bộ.

– Quy mô đào tạo: đến năm 2020, quy mô đào tạo khoảng 2400 sinh viên đại học.

– Đội ngũ: đến năm 2020, đội ngũ giảng viên đủ 96 người, tương ứng với quy mô 2400 sinh viên theo tỷ lệ 1 giảng viên/25 sinh viên tính theo hệ số giảng viên (tiến sĩ hệ số 1,5; thạc sĩ hệ số 1).

– Cơ sở vật chất: hiện tại, số lượng phòng học lý thuyết, thực hành đã đủ đáp ứng cho khoảng 8.000 sinh viên học
2 ca/ngày, đầy đủ khu liên hợp văn hóa – thể thao – giáo dục quốc phòng.

Đơn vị liên kết