TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế

Tên đơn vị: KHOA KINH TẾ
Tên tiếng Anh: Faculty of economics – Thanh Hoa Campus
Tên viết tắt:

Thông tin liên hệ

Đang cập nhật…

Giới thiệu chung

Khoa Kinh tế cơ sở Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số: 1253/ĐHCN-TCHC ngày 15/10/2008 của Hiệu trưởng Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM. Là một khoa đào tạo đa ngành nghề, đa bậc học, gồm: Kế toán- Kiểm toán; Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng với các bậc học từ: Cao đẳng, Đại học và Sau đại học.

Từ những ngày đầu thành lập tới nay, Khoa luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm tăng cường chất lượng đào tạo chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc cộng đồng cho sinh viên. Đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

Khoa có 03 giảng viên giỏi cấp trường, nhiều chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 bằng khen cấp Bộ.

Đội ngũ

Khoa có 18 Cán bộ, giảng viên, 100% đạt trình độ thạc sỹ trở lên.

Tập thể CBGV Khoa Kinh tế – Cơ sở Thanh Hóa

Đơn vị liên kết