TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Khoa Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở
Khoa Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở

Tên đơn vị: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT CƠ SỞ
Tên tiếng Anh: 
Tên viết tắt: 

Thông tin liên hệ

Đang cập nhật…

Giới thiệu chung

Khoa KHCB&KTCS-CSTH được thành lập theo Quyết định số 1251/DHCN-TCHC ngày 15/10/2008. Hiện nay Khoa có tổng 25 CBGV, 04 tổ bộ môn trực thuộc: Tổ Chính trị-Thể chất- Quốc phòng; Tổ Toán – Lý; Tổ Ngoại ngữ; Tổ Sư phạm. Chức năng nhiệm vụ của Khoa: Quản lý, giảng dạy các môn khoa học cơ bản và cơ sở; Tổ chức giảng dạy và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh A, B, C; Tổ chức dạy ôn thi Toeic và phối hợp với IIG – Việt nam tổ chức thi Toeic; Quản lý dạy học hệ THPT bổ túc văn hóa; Tham gia công tác tuyển sinh cùng cơ sở Thanh Hóa; Tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động văn thể mĩ của cơ sở và các đoàn thể.

Tập thể CBGV Khoa Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở – Cơ sở Thanh Hóa

Đơn vị liên kết